Shin-Okubo (Korean Town) in Shinjuku, Tokyo Shin-Okubo (Korean Town) in Shinjuku, Tokyo Reviewed by Shea Roberts on 1:01 PM Rating: 5